Sorry, we don't support IE.

We see that you are using Internet Explorer, an old and unsafe browser. Because of this we can not show you the website that we want you to see.

Please come back in a different browser like Chrome, Firefox or Microsoft Edge. We will be right here, see you in a minute!

Alla produkter

AI-assisterad binokulär refraktion

Chronos

Öka effektiviteten och optimera arbetsflödet - få din mottagning att växa med AI-assisterad binokulär refraktion

Chronos

Chronos erbjuder binokulär autorefraktion, keratometrimätningar och test av synskärpa med subjektiv testning. Chronos är ett enda utrymmesbesparande instrument som optimerar ditt arbetsflöde.

Det är dags för nytänkande och effektivisering i refraktionsarbetet

Med Chronos kan du delegera och erbjuda ökad tillgänglighet för dina kunder

DELEGERA
• SightPilot™ är ett AI-assisterat refraktionssystem som förenklar undersökningen och underlättar delegering.

VÄX
• Med Chronos kan du delegera refraktionsbestämningen på flertalet patienter till din assistent.

SPARA UTRYMME
• Chronos kombinerar binokulära autorefraktions- och keratometrimätningar med binokulär subjektiv testning och test av synskärpa i ett enda instrument som upptar minimalt utrymme.
• Chronos minskar behovet av antalet konventionella undersökningsrum och ytterligare autorefraktorer.

Optimera arbetsflödet och öka patientkomforten

SightPilot™

SightPilot™ är en mycket intuitiv och lättanvänd AI-programvara, optimerad för förståelse och effektivt arbetsflöde, vilket underlättar delegering vid behov.
• SightPilot™ förenklar användargränssnittet och ger vägledning steg för steg genom refraktionsprocessen.
• Vid varje steg får användaren instruktioner om hur refraktionen ska fortsätta, baserat på patientens svar.

Alla produkter, tjänster eller erbjudanden är inte alltid godkända eller erbjuds på alla marknader, och produkterna varierar från land till land. Kontakta din lokala återförsäljare för landsspecifik information.

Begär information om denna produkt

Genom att använda detta formulär, bekräftar du att du har läst och godkänt vår policy för hantering av personlig data.